Що таке незалежна експертиза?

4-23-2017

Незалежна експертиза – це процедура, в ході якої встановлюються мають значення для тієї чи іншої справи обставини. Особливістю цієї процедури є те, що її проводять люди, що володіють спеціальними знаннями в конкретній галузі і, що важливо, є незацікавленими особами в результатах самої експертизи. Пропоную почитати про http://www.ua-expert.com/prices/nezavisimaya-ekspertiza2/

Хто проводить експертизу?

Експертиза може проводитись як державними, так і недержавними організаціями, дана обставина не суперечить закону, але існує ряд кваліфікаційних вимог до експертів (освіта, стаж роботи тощо) і самим організаціям (раніше, наприклад даний вид діяльності був ліцензованим, а в даний час потрібно лише допуск до СРО – саморегулівна організація).

Необхідність у проведенні експертизи, як правило, обумовлена наявністю спору між двома особами.

Відповідно результати даної процедури можуть стати вагомим аргументом при підтвердженні позиції сторони.

Ініціатором проведення експертизи, як правило, є громадянин або юридична особа, оскільки в подальшому питання про призначення експертизи вирішується судом і носить вона, відповідно назва судова.

Експертизу призначають постановою суду в рамках розглянутого цивільного, арбітражного або кримінальної справи.

Підставою для проведення незалежної експертизи є відповідний договір, який укладається між громадянином або юридичною особою з однієї сторони та експертною установою з іншого і, відповідно, оплачується за рахунок замовника.
Існує безліч видів експертиз в різних галузях науки і техніки, всього їх існує близько 30.

Перелік експертиз, що проводяться, наприклад, експертними установами, що входять в систему Міністерства юстиції визначений відповідним наказом міністра. В більшості своїй всі ці види експертиз можуть бути проведені і недержавними організаціями.

За результатами проведеної експертизи експерт у всіх випадках складає висновок, що представляє собою підсумок виконаної роботи спеціалістом.

Що містить висновок незалежної експертизи?

У висновку експертом неодмінно вказується предмет проведеного дослідження, спосіб і підхід, який використовувався, сама процедура дослідження і, природно, висновки. Висновок має ключове значення, оскільки саме він і є метою самою експертизи.

Разом з тим, слід відзначити, що проведена незалежна експертиза на замовлення фізичної або юридичної, при подальшому обігу в арбітражні суди, суди загальної юрисдикції буде мати статус докази – письмовий документ. Дане обставини пов’язано з тим, що чинні процесуальні кодекси  передбачають конкретний порядок і підстави призначення відповідної експертизи.

Однак попередньо проведена Вами незалежна експертиза, може в подальшому, при правильно її піднесенні в судовому процесі, спонукати суд призначити судову експертизу, що зробить колосальний вплив на подальше судове рішення.

Пов’язано це багато в чому з тим, що при проведенні судової експертизи експерт попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, чого не робиться при проведенні незалежної експертизи, що, відповідно, може викликати певні сумніви в об’єктивності проведеного дослідження. Але ця обставина ні в якому разі не применшує значущість і необхідність незалежних експертиз.

Найчастіше в практиці виникають ситуації, при яких очікування призначення відповідної судової експертизи, а це повірте не швидко, може призвести до втрати самого предмета, який необхідно досліджувати, наприклад, коли йдеться про продукти харчування, ряді будівельних матеріалів і т. д. І тоді проведена незалежна експертиза буде єдиним думкою фахівця, оскільки проведення судової независимай експертизи, при втраті предмета, виключається.