Чому студенти вирішують замовити випускну кваліфікаційну роботу

12-26-2019

not found
У Вашому браузері вимкнено або не підтримується JavaScript, функціональність ресурсу обмежена.
Також хочемо вам порекомендувати подробнее
Зображення (картинки, формули, графіки) відсутні.
Бізнес – інформатика : методичні вказівки / укл.
Досягненню цієї мети повинні бути підпорядковані завдання, які вирішуються студентом у випускний кваліфікаційної роботі.
Управління проектом розробки телекомунікаційного бізнес – порталу.
Вдосконалення бізнес – процесів підприємства на основі впровадження інформаційних систем.
Управління внутрішнім середовищем проекту розробки програмного забезпечення.
Порівняння принципів і методів управління проектами та управління процесами в компанії.
Оптимізація бізнес – процесів підприємства на основі впровадження Інтернет – порталу.
Автоматизація та оптимізація бізнес – процесів за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Порівняльний аналіз програмних продуктів бізнес – моделювання.
Ефективне управління бізнесом на основі СППР.
Планування проекту і управління його реалізацією на базі програмного пакету Microsoft Project.
Оптимізація ресурсного забезпечення проектів на основі Microsoft Project.
Прийняття рішень при впровадженні нових інформаційних технологій на підприємстві.
Вибір теми, погодження її з керівником та затвердження.
Саме на ці помилки слід звертати особливу увагу при підготовці першого письмового варіанту роботи.
Доробка першого варіанту випускний кваліфікаційної роботи з урахуванням зауважень керівника.
Чистове оформлення випускної кваліфікаційної роботи.
Напрямок випускний кваліфікаційної роботи на рецензування.
Отримання допуску до захисту випускної кваліфікаційної роботи. ДАК з участю не менше половини її членів.
Закінчена випускна кваліфікаційна робота підписується студентом, т.
Склад рецензентів визначається з числа фахівців виробництва, наукових установ.
Державної атестаційної комісії (ДАК) для захисту.
По завершенню доповіді члени ДАК мають можливість задати питання випускнику. Студенту надається можливість відповісти на зауваження керівника і рецензента.
Результати захисту визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Оцінка виноситься членами Державної атестаційної комісії на її закритому засіданні.
Титульний аркуш повинен бути виконаний згідно з додатком А.
Перенесення слів на титульному аркуші і в заголовках по тексту не дозволяється. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Зразок оформлення завдання на випускну кваліфікаційну роботу наведено в додатку А.